tisdag 26 augusti 2014

Högerextremismen får poliseskortJag har alltid tyckt att polisens närvaro i sociala medier är problematisk. Åtminstone när den går utöver att snabbt sända ut viktiga meddelanden och information till allmänheten. Det är förstås praktiskt och bra. Men när det handlar om att skriva "lustiga" berättelser om larm och ingripanden där vi laglydiga, duktiga medborgare förväntas skratta tillsammans med polisen åt korkade bovar, trots att vi inte känner till någonting om de kanske riktigt sorgliga livsöden som ligger bakom den skojiga polisanekdoten - nej tack. Det är ingenting för mig.

Än mer problematiskt tycker jag det är när poliser via offentliga kanaler tillåts sprida idéer som kan påverka den allmänna opinionen på ett farligt sätt. Det har förstås, som alla vet, hänt nu i dagarna efter den ifrågasatta och brutala polisinsatsen i Limhamn. Polisen har via pressmeddelanden förmedlat en bild av händelserna som senare visat sig inte stämma. Oavsett om det är lögn, slarv eller kommunikationsproblem som ligger bakom så är det väldigt allvarligt. Vi har ett samhällsläge där högerextrema krafter länge har försökt, och tyvärr till stor del lyckats, utmåla allt motstånd mot rasism och nazism som vänsterextremism. I många fall har medierna slappt vidarebefordrat dessa idéer utan kritiskt ifrågasättande, och resultatet har blivit att det som en gång sågs som självklart och riktigt - att stå upp emot rasism - nu har fått en aura av tvivelaktighet över sig i medvetandet hos gemene människa. Det är ett stort misslyckande med många skyldiga.

Igår skrev en polis på Polisen Södermalms officiella Facebooksida att:

"Det är dock min absoluta övertygelse att den absoluta majoriteten av de skadade har sig själva att skylla."

Stopp, vänta, stanna. Tänk efter en stund på vad det är vi egentligen läser här. En person som officiellt representerar polisen, eftersom inlägget publiceras på en offentlig Facebooksida tillhörande polisen, får alltså lov att spekulera i skuldfrågan hos individer som flera av dem genom olika medier är kända med namn och bild. Människor som åsamkats fysiska skador av den polisinsats som nu står under utredning.

Polisen har en plikt i samhället. Det är att upprätthålla lag och ordning. Vad det egentligen innebär, och med vilka metoder det ska få lov att utföras, är en pågående diskussion som jag inte tänker beröra här. Det jag vill lyfta fram är det enormt allvarliga i att polisen, som en del i det pågående PR-haveriet, pekar ut individer och spekulerar i huruvida de får "skylla sig själva" som hamnat på sjukhus med i vissa fall allvarliga skador.

Jag vill inte ha ett samhälle där polisen, med hela Sverige som publik, tillåts döma kring saker som inte ska avgöras någon annanstans än i en rättssal. Jag vill inte att poliser ska uttrycka människoföraktande åsikter i stil med att någon bär egen skuld till fysisk skada; någonting som tack och lov inte är ett utdelbart straff i det svenska rättssamhället.

Polisen ska inte ägna sig åt att misstänkliggöra vare sig individer eller grupper baserat på egensnickrade teorier som - det vet vi - inte alls behöver stämma. Det är kränkande för individen och det är farligt för samhället som helhet. Vi har redan en situation där högerextrema krafter ges mer och mer utrymme i det offentliga, på bekostnad av tryggheten för alla oss som är måltavlor för deras hat, och de siktar mot samhällets absolut högsta maktpositioner.

Ska de verkligen få poliseskort dit?