söndag 15 september 2013

Val och värderingarIdag röstade jag, liksom många andra som hade möjlighet, i kyrkovalet. Det har höjts vissa röster som säger att det är fel att göra det om man inte är aktivt troende eller engagerad i kyrkan annars. Jag har tänkt ganska mycket på det där. Även om det för mig är ett gott syfte i sig att förhindra rasistiska partier att få fotfäste på någon plattform i samhället, så var mitt viktigaste skäl att jag ser det som en solidaritetshandling med alla människor för vilka det som händer i kyrkan faktiskt spelar roll. Om andra människor hade makten att påverka någonting som var en stor del i mitt liv i positiv riktning, skulle jag så klart vilja att de gjorde det för mig.

Vad är då "positivt" och hur kan jag veta att det jag röstar för är just detta? Det är väldigt enkelt, egentligen. Det handlar om att främja mänskliga rättigheter och allas lika värde. Allas. Lika. Värde. Var du än kommer ifrån, vilken hudfärg du har, vilken sexualitet, könsidentitet, vem eller vad andra ser dig som - du ska få finnas och verka i det här samhället på samma villkor som alla andra. Att utnyttja sin demokratiska rätt att främja det här grundläggande och viktiga värderingarna kan jag aldrig se som någonting negativt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar